לקוחותינו

לקוחותינו פרוסים על כל הארץ, מגוון העיסוקים הינו רחב ביותר - פרסום, תיירות, פנאי ובידור, מסחר, מקצועות חופשיים, חינוך בלתי פורמלי, ועוד.

ל"אופק חדש" שלוש משפחות של אתרים - בסיסי, תדמיתי ומתקדם.
אתרים תדמיתיים מסומנים ב- (*) ואתרים מתקדמים - ללא סימון.

האתר עלה לאוויר במרץ 2007.
האתר עלה לאוויר באוקטובר 2003.
האתר עלה לאוויר בדצמבר 2005.
האתר עלה לאוויר בספטמבר 2007.
האתר עלה לאוויר בנובמבר 2003.
(*) האתר עלה לאויר בחודש ינואר 2009
האתר עלה לאוויר בדצמבר 2006
האתר עלה לאויר בחודש יוני 2008
האתר עלה לאוויר בנובמבר 2005.
האתר עלה לאוויר במרץ 2004.
האתר עלה לאוויר בינואר 2008
האתר עלה לאוויר במרץ 2007.
האתר עלה לאוויר בינואר 2005.
האתר עלה לאוויר במאי 2004.
האתר עלה לאויר בינואר 2008
האתר עלה לאוויר בנובמבר 2006.
האתר עלה לאוויר באוגוסט 2007
האתר עלה לאוויר באוגוסט 2004.
האתר עלה לאויר בדצמבר 2007
האתר עלה לאוויר מאי 2005.
(*) האתר עלה לאויר ביוני 2008.
(*) האתר עלה לאויר באוקטובר 2008.
(*) האתר עלה לאוויר בדצמבר 2007
האתר עלה לאוויר במאי 2006.
(*) האתר עלה לאויר במרץ 2008.
האתר עלה לאוויר בפברואר 2004.
האתר עלה לאוויר בדצמבר 2004.
(*) האתר עלה לאויר בנובמבר 2007.
האתר עלה לאוויר בספטמבר 2006.
(*) מתחם ההיטק והעסקים של תל-אביב
(*) האתר עלה לאויר באוקטובר 2007.
האתר עלה לאוויר באפריל 2007.
האתר עלה לאוויר ביולי 2005.
האתר עלה לאויר בספטמבר 2008.
האתר עלה לאוויר בפברואר 2007.
האתר הוקם בספטמבר 2007.
האתר עלה לאוויר במרץ 2007
האתר עלה לאוויר בדצמבר 2004.
האתר עלה לאוויר באוגוסט 2007
האתר עלה לאוויר בינואר 2006.
האתר עלה לאויר בדצמבר 2007
האתר עלה לאוויר במרץ 2004.
האתר עלה לאוויר ביולי 2005.