ניהול יומן - Outlook

הדפסה - הדפסת מידע רק על ימי החודש שנבחר

בעת הדפסת חודש שלם בסגנון חודשי מופיעים הנתונים גם של ימים מסוף החודש הקודם וגם נתונים של תחילת החודש הבא. ניתן להורות לתוכנה לכלול רק את המידע על ימי החודש שנבחר.

הדפסה - סגנון הדפסת רשימת אנשי הקשר

התוכנה מאפשרת מספר תצורות של הדפסת אנשי הקשר, לפי בחירתך.

ניהול פגישות - העברת פגישה למועד אחר

ניתן להעביר במהירות פגישה מהמועד שנקבע למועד אחר (בטווח הנראה על הצג).

ניהול פגישות - קביעת אירוע ללא שעה מוגדרת

ביכולתך לציין ביומן ה-Outlook אירוע כגון יום הולדת, יום נישואין או אירוע ליום מסוים, כאשר אין משמעות לקביעת שעה מוגדרת.

ניהול פגישות - קביעת פרטים של פגישה

בעת קביעת פגישה ניתן לקבוע כמה זמן לפניה תתקבל תזכורת, ניתן לאפיין את הפגישה ואת הסטטוס שלה.

ניהול פגישות - תכנון פגישה החוזרת מספר פעמים

ישיבות צוות החוזרות כל שבוע, ישיבות הנהלה החוזרות כל חודש בתדירות קבועה ניתנות לתכנון בפעולה אחת במקום להקליד כל פגישה בנפרד.

ניהול קבצים - מיקום קבצי הנתונים של Outlook במחשב

אם ברצונך להעתיק את קבצי הנתונים למחשב אחר או אם ברצונך לבצע גיבוי לנתונים, עליך לדעת היכן נמצאים קבצי הנתונים של Outlook במחשבך. למשל, העתקת הקבצים למחשבך הנייד לפני יציאה לחופשה או לטיול (יש לצאת מ-Outlook לפני ביצוע ההעתקה).

ניהול קבצים - סרגלי כלים של תיקיות Outlook

עיצוב - קביעת צבעי משימות על-פי שלבי ביצוען

ניתן לאפיין צבע על-פי שלב הביצוע של המשימה. משימה שהושלמה / משימה שתאריך היד שלה חלף.

עיצוב - שימוש בתוויות ביומן לוח שנה

כל פעילות הנקבעת ביומן מקבלת אוטומטית צבע לבן. התוכנה מאפשרת לאפיין לכל סוג פעילות צבע אחר. ניתן לערוך גם את סוגי הפעילות. רכיב תוכנה זה נקרא בתוכנה "תווית".

עיצוב - שינוי צבע פיתקית

ניתן ליצור פתקים ולמקמם בשולחן העבודה, ביישום אחר או להשאירם בתוכנה. באפשרותך גם לשנות את צבע הרקע של הפתק כדי לאפיינו מול הפתקים האחרים.

קיצורי דרך להפעלה יעילה של Outlook

תיקיות Outlook

תצוגה - התאמת לוח השנה

שעות העבודה הקבועות בלוח השנה של תוכנת Outlook מותאמות לנורמות העבודה בארה"ב (תחילת יום העבודה ב-09:00 וסיומו בשעה 17:00). באפשרותך לקבוע את שעות העבודה בלוח השנה על-פי רצונך.

תצוגה - מיון כרטיסי אנשי הקשר

תצוגת אנשי הקשר המקורית היא לפי מיון של כרטיסי כתובת - לפי סדר אלפא-בית של שמות אנשי הקשר. התוכנה מאפשרת הצגת הכרטיסים על-פי המיון הנוח לך.

תצוגה - צפייה ביום, יומיים, שבוע או חודש

התוכנה מאפשרת ביצוע מעבר מהיר מתצוגה של יום בודד עד לתצוגה של חודש שלם.

תצוגה - צפייה ברשימת אנשי הקשר

ניתן לצפות ברשימת אנשי הקשר בתצוגות שונות, ואף לשמור את התצוגה הרצויה לך כברירת מחדל של היישום.

תצוגה - צפייה ברשימת המשימות

ניתן לצפות ברשימת המשימות בתצוגות שונות, ואף לשמור את התצוגה הרצויה לך כברירת מחדל של היישום.

תצוגה - קביעת התצוגה על המסך בעת כניסה לתוכנה

באפשרותך לקבוע איזה חלק יוצג על המסך בעת הכניסה ליישום. להלן האפשרויות העומדות בפניך.

תצוגה - תצוגת ימים באמצעות נווט התאריכים

יישום ה-Outlook מאפשר מעבר מהיר מתצוגה יומית, לתצוגה של מספר ימים, של שבוע או של מספר שבועות.