מצגות Power Point

הדפסה - הדפסת שקופיות המצגת

לתוכנה מספר אפשרויות הדפסה של המצגת - כל שקופית לחוד, 2 שקופיות לעמוד, 3 בעמוד, 4, 6 ו-9. כן ניתן לקבוע אם להדפיס בשחור/לבן או בצבע.

הדפסה - הפקת תקציר מנהלים

סיימת להכין מצגת נפלאה. ברצונך לתת לקהל אשר יהיה נוכח בהרצאתך תקציר מנהלים מודפס, שיכיל את השקפים, כולל תקציר על כל שקופית.

לחצנים - תפקוד לחצני סרגל הכלים ב-Power Point

סרגל הכלים ה"רגיל" של Power Point מכיל את הלחצנים המאפשרים ביצוע מהיר וקל יותר של הפעולות השכיחות והשימושיות ביותר בתוכנה.

מצגת - הדגשות וסימון בעת הצגת מצגת

בעת הצגת מצגת בתוכנת Power Point, יש לעיתים צורך להדגיש או לסמן מילים, תמונות או אובייקטים בשקופית, תוך כדי ההרצאה.
לתשומת ליבך: הכוונה לבצע את הסימון או ההדגשה כאשר המצגת מוקרנת על הצג או על הקיר ולא בעת עריכתה.

מצגת - הפסקת המצגת והמשכתה מאותה שקופית

בעת הצגת מצגת באפשרותך ליצור הפסקה, תוך העלמת התמונה מן הקיר, ולהמשיכה לאחר סיום ההפסקה, מאותה שקופית.

מצגת - הצגת המצגת בלולאה (loop)

ברצונך להציג את המצגת שהכנת באולם הכניסה, בחדר ההמתנה או באחת הפינות במשרדך - ללא עול העברת השקופיות או הפעלה מחדש בכל פעם? התוכנה מאפשרת ליצור לולאה שתאפשר הצגה חוזרת של המצגת עד שתופסק ביוזמתך.

מצגת - צפייה במצגת תוך כדי עריכתה

בעת עריכת מצגת, ביחוד כאשר היא כוללת הנפשות ולחצני פעולה, מתעורר הצורך לצפות בכל שינוי קטן. יישום ה-Power Point מאפשר להציג את המצגת בחלון קטן.

מצגת - שימוש במאיץ גרפי לשיפור ביצועי ההצגה

אם המצגת עובדת לאט ניתן להקטין הרזולוציה.

עיצוב - הוספת חצים / קווים

תכנות Office מאפשרות להוסיף חיצים או קווים במסמכים, במצגות ובגיליונות Excel.
ניתן "לשבור" החיצים, לעגל אותם, להוסיף להם צל, לשנות את צבעם, לשנות את עוביים ועוד.

עיצוב - הוספת לחצני פעולה מוכנים למצגת

ל-Power Point לחצני פעולה מוכנים מראש הנמצאים בקבוצת צורות אוטומטיות ונקראים לחצני פעולה: הלחצנים כבר מוגדרים לבצע את הפעולות המפורטות.

עיצוב - הוספת צורת Word Art

התוכנה מאפשרת יצירת כותרות מרהיבות של מלל מסוגנן.

עיצוב - הוספת שקופית שחורה בסוף מצגת

ניתן לציין את סיום המצגת בשקופית שחורה.

עיצוב - העלמת רקע מתמונה

בעת הוספת תמונה למצגת מתוך אוסף התמונות או מהורדת תמונה מאתר אינטרנט, מכילות חלק מהן רקע שלא בהכרח מתאים לצרכיך. אם זוהי תמונת מפת סיביות, ניתן להפוך את הרקע הצבעוני לשקוף. למעשה, להעלים את הרקע.

עיצוב - העלמת תפריט תחתון המוקפץ בעת הצגת מצגת

בעת הצגת מצגת "קופץ" בצד שמאל למטה תפריט אשר עשוי להפריע למסר אותו ברצונך להעביר או למבנה הגרפי של השקופית. ניתן להורות ליישום לא להציג תפריט זה.

עיצוב - יצירת אלבום תמונות

תוכנת ה-Power Point מאפשרת ליצור אלבום תמונות מתמונות המאוחסנות בדיסק, בתקליטור או במצלמה דיגיטלית.

עיצוב - יצירת תדמית אחידה למצגת

כדי לתת למצגת תדמית אחידה, מומלץ להשתמש ב"תבנית בסיס", אליה ניתן להוסיף את הלוגו, את הרקע, את התמונה או את הכותרת הרצויה לך, שיחזרו בכל שקופיות המצגת.

עיצוב - יצירת תפריט למצגת

הוספת תפריט למצגת מעניקה יתרונות הן למרצה והן לצופה.
המרצה יכול לעבור בלחיצה על "כפתור" לכל חלק במצגת ללא צורך באיתור מיקומה של השקופית הרצויה.
הצופה במצגת יודע את סדר הצגת הנושאים, מה אורך המצגת וכמה שקפים חסרים עד לסיום.

עיצוב - קביעת גודל הגופנים בשקופית

לאחר על רב שהשקעת בהכנת מצגת, ודאי אינך רוצה לשמוע תגובות, כגון: "לא רואים כלום", "יוצאות לי העיניים", או לצפות בקהל העוזב אט אט את אולם ההרצאות.
הקפדה על גודל האותיות המתאים

עיצוב - שיבוץ תמונה באובייקט ציור

אם ברצונך להמחיש במצגת את יחסך לאחד או לאחת מעובדי משרדך, למנהל או ללקוח, לאשתך או לילדיך, מאפשרת התוכנה לשבץ תמונות בתוך אובייקטי ציור.

עיצוב - שינוי תמונה מאוסף התמונות של OFFICE

בעת עיצוב שקופית ניתן לייבא תמונות מאוסף התמונות של מיקרוסופט. באוסף מבחר עצום של תמונות ואיורים. יישומי Office מאפשרים פירוק תמונה לגורמים, שינוי הצבעים, הסרת חלקים, הזזת פריטים בתוך התמונה, ועוד.

עריכה - הוספת שקופית ממצגת אחרת

ניתן לשלב מצגת (או חלק ממצגת) שהוכנה בעבר בתוך המצגת הקיימת.

עריכה - הזזת אובייקטי ציור ללא קפיצות

בעת הזזת אובייקטים של ציור (עיגול, ריבוע, צורות אוטומטיות או תמונות מיובאות) הם "קופצים" ללא אפשרות הזזתם בצורה חופשית.\יש אפשרות להורות לתוכנה לבטל את ה"קפיצות" ולאפשר הזזה חופשית של האובייקטים.

עריכה - הסטה של אובייקט ממקומו

בעת עיצוב עמוד ב-Word או עיצוב שקופית ב-Power Point ברצונך להסיט את האובייקט למקום אחר.

עריכה - שילוב תרשים מתוכנת Excel

ניתן לשלב תרשימים מתוכנת Excel לשקופיות בתוכנת Power Point, תוך שמירה על הקשר בין הנתונים המוצגים בשתי התוכנות. כאשר ישונו הנתונים ב-Excel הם ישתנו, אוטומטית, גם ב-Power Point.

עריכה - שינוי מאפייני מיקום תמונה מיובאת

בעת יבוא תמונה או אובייקט גרפי אחר, הוא מקבל את התכונה המוגדרת כברירת מחדל של התוכנה. ניתן לשנות אותה לפי רצונך.

עריכה - שכפול שקופית

במקום ליצור את מרכיביו של כל שקף בנפרד, התוכנה מאפשרת שכפול מהיר של שקף קיים, עליו ניתן לבצע את השינויים הנדרשים.

עריכה - שמירת תמונות / אובייקטי ציור רבים בלוח

Office XP מאפשר שמירה של עד 24 אובייקטים של תמונות או קליפרטים בלוח, צפייה בהם ובחירתם לצורך הדבקה ביישום ובמיקום הרצוי.

קיצורי דרך להפעלה יעילה של Power Point