עיצוב מצגות


מצגות אופק חדש:
-  מוגשות בתוך יום אחד עד מספר ימים.

-  בעלות מראה דינמי חדשני: דמויות אתר אינטרנט, נוחות להפעלה
    ומכילות מערכת ניווט מתקדמת, אנימציה וקישורים.

-  נציג אופק חדש יעניק, במידת הצורך, סיוע טכני וליווי של הצגת המצגת
   באמצעות מחשב נייד, מקרן, מערכת קול ומסך.