דף חישובים אלקטרוני - EXCEL

הדפסה - הדפסת הגיליון כולל קווי הרשת

התוכנה מאפשרת הפקה למדפסת של הגיליון כולל קווי הרשת.

הדפסה - הדפסת חוזרת של הכותרת בכל עמודי הגיליון

טבלת Excel המשתרעת בעת ההפקה במדפסת על יותר מעמוד אחד, כוללת את כותרת העמודות רק בעמוד הראשון, עובדה המקשה על הבנת תוכן הטבלה בעמודי הנתונים המוצגים בהמשך.
ניתן להורות לתוכנה לחזור על שורת (או שורות) הכותרת גם בעמודים הבאים.

הדפסה - הוספת שמות עמודות ומספרי שורות בהפקה

התוכנה מפיקה רק את הנתונים של הגיליון כפי שהכנת. באפשרותך להוסיף בעת הפקת תוכן הגיליון למדפסת גם את שמות העמודות ואת מספרי השורות (נוח מאד לצורך עריכת הגהה).

לחצנים - תפקוד לחצני סרגל הכלים ב-Excel

סרגל הכלים ה"רגיל" של Excel מכיל את הלחצנים המאפשרים ביצוע מהיר וקל יותר של הפעולות השכיחות והשימושיות בתוכנה.

נוסחה - הגנה על תאים המכילים נוסחאות

סיימת לערוך גיליון המכיל גם נוסחאות מורכבות ובכוונתך להעמידו לרשות אחרים לעבודה. אם אין ברצונך לאפשר מחיקה בטעות של הנוסחאות, מאפשרת התוכנה "נעילתן", או בלשון התוכנה - הגנה על התאים שברצונך לא לאפשר נגיעה בהם.

נוסחה - היכן נמצאת הנוסחה ?

לאחר יצירת נוסחה באחד מהתאים בגיליון מופיעה בו התוצאה בלבד.
לצפייה בתכולת הנוסחה עליך להפנות מבטך ל"שורת הנוסחאות".

נוסחה - העתקת ערך תוצאת הנוסחה בלבד

בעת העתקת נוסחה למיקום אחר בגיליון נשמר הערך היחסי למיקום שבו היא נמצאת. התוכנה מאפשרת להעתיק רק את הערך למיקום אחר בגיליון.

נוסחה - יצירת נוסחה באופן ידני

לתוכנת Excel יש מאגר של נוסחאות מוכנות, אך ביכולתך להקליד את מבנה הנוסחה בעצמך, בהתאם לכללים המתוארים כאן.

נוסחה - ספירת תאים המכילים מספרים

לעיתים יש צורך לספור את התאים המכילים ערך מספרי.

ניווט - הקפאת שורות / עמודות לצפייה בעת גלילה

בעת צפייה בגיליון Excel המכיל נתונים רבים, נעלמות השורות העליונות המכילות את שמות העמודות כאשר יורדים מעבר לשורה האחרונה המאפשרת צפייה בכותרת (או העמודה הראשונה המכילה את שמות השורות).
היישום מאפשר "להקפיא" את הכותרת (השורה/ות העליונה/ות) או את העמודה/ות בצד הגיליון.

ניווט - מעבר מהיר לתא מרוחק

יש שתי דרכים מהירות כדי לעבור לתא מרוחק.

ניווט - קביעת כיוון תנועת מקש ה-Enter

כאשר אנו מקישים על מקש ה-Enter כיוון התנועה הוא כלפי מטה. נתן לשנות את כיוון התנועה על-פי רצוננו.

עיצוב - הוספה של תמונה להערה בתא

הערות לתאים בתוכנת Excel יכולות להכיל מלל המתייחס לתוכן תא, אך ניתן גם להציב תמונה שתשקף את כוונתך בדרך מקורית ויפה יותר.

עיצוב - הוספת תמונה כרקע לתצוגת הנתונים

הכנת תרשים להצגת היקף מכירות הארגון/החברה שלך בחודשים האחרונים.
ניתן להציג להנהלה את הנתונים כך שהמסר יעבור במבט ראשון בתרשים.

עיצוב - יצירת כותרת אנכית

בעת יצירת טבלת נתונים ניתן להציג כותרת אנכית.

עיצוב - מלל גולש מעבר לגבולות התא

כאשר מוקלד מלל לתא ב-Excel, קורה שהוא בולט מעבר לגבולות התא. ניתן "לתקן" זאת באחת משתי דרכים.

עיצוב - עיצוב חלק מהנתונים בתא

בגיליון Excel ניתן לעצב או לערוך גם מילה בודדת בתוך תא.

עיצוב - עיצוב תא המכיל את נושא השורה והעמודה

בעת עיצוב טבלה נוצרת בעיה בעיצוב התא העליון האמור להכיל את נושא השורה ואת נושא העמודה באותו תא. ניתן לבצע זאת על-ידי פיצול התא.

עיצוב - שינוי רוחב עמודה

ניתן לשנות רוחב עמודה לרוחב הרצוי או להורות לתוכנה לקבוע אוטומטית את הרוחב (לפי המלל הרחב ביותר).

עיצוב מותנה

עריכה - הוספת הערה לתא

אם רצונך להוסיף הערה לתא, להבהיר את תוכנו של תא, להוסיף הנחיות למילוי נתונים בתא, מאפשר יישום ה-Excel להוסיף הערה לכל תא.

עריכה - הוספת שם ומסלול הקובץ בתוך הגיליון

ידיעת שמו ומסלולו של הקובץ יקל על איתורו במחשבך. התוכנה מאפשרת להוסיף לקובץ שדה המכיל נתון זה.

עריכה - הכנסת רצף נתונים לתאים בגיליון

מספור תאים בעמודה או בשורה וכן הקלדה של חודשי השנה או של תאריכים אפשריים לביצוע באופן אוטומטי.

עריכה - המרת מיקום הנתונים מטור לשורה (ולהיפך)

התוכנה מאפשרת המרת מיקום הנתונים מטור לשורה או להיפך - משורה לטור.

עריכה - העתקה / העברה מהירה של נתונים

כאשר ברצונך להעביר או להעתיק תא עם נתונים, מסייעת לך התוכנה על-ידי הצגת תפריט פעולות ההדבקה, שבאמצעותו ניתן לבצע בדרך מהירה את הנדרש.

עריכה - הפרדת שם פרטי משם משפחה

כאשר מוקלדים (או מתקבלים בקובץ) שמותיהם של עובדים, לקוחות או חברים, ללא הפרדה בין שם משפחה לשם הפרטי, מאפשרת התוכנה פיצולם לשני תאים נפרדים.

עריכה - הקלדה מהירה של טורי נתונים

אם ברצונך ליצור מספר טורים עם נתונים שעליך להקליד, מוצעת לך דרך לעשות זאת מהר ובנוחיות.

עריכה - שילוב נתונים מעודכנים מהאינטרנט

ניתן לשלב בתוך גיליון Excel נתונים מהאינטרנט שיתעדכנו באופן אוטומטי, למשל: הצגה של טבלת שעורי המטבע היציגים שתעודכן אוטומטית כל 60 דקות.

קיצורי דרך להפעלה יעילה של Excel

תצוגה - הסתרת עמודה

לאחר הכנת גיליון מרשים של נתונים ברצונך להציגם להנהלה או להדפיסם, אך באמצע הגיליון "מופיעה" עמודה המכילה נוסחאות. ניתן "להעלים" עמודה זו כמובן, ניתן למקם העמודה בגיליון אחר או מחוץ לטווח הראייה או שטח ההדפסה, אך יש גם דרך אחרת.

תצוגה - תצוגת מעברי עמוד

כאשר לפניך גיליון בעל מספר רב של עמודות ו/או שורות, יש קושי לדעת לפני ההדפסה היכן מתחילים ומסתיימים העמודים. ניתן להורות ל-Excel להציג כרקע לצפייה בלבד את החלוקה לעמודים.

תצוגה - תצוגת תוכן של תא המכיל ###

כאשר עמודה צרה מכדי להציג בתא מסוים את כל התווים של מספר, מתקבלים התווים ###. ניתן לצפות בתכולת התא, גם ללא הרחבת העמודה.