עיצוב מותנה

עיצוב מותנה

לעיתים ברצונך להבליט שדות העונים על התנייה מסויימת. לדוגמא: ברצונך להבליט את כל התאריכים הקודמים ליום פתיחת הגיליון במחשב.

...אז איך עושים:

1.  מסמנים את התאים בגיליון עליהם יש רצון לבצע הפעולה.

2.  בתפריט עיצוב יש ללחוץ על עיצוב מותנה.

3.  בשדה ערך התא הוא בוחרים את התנאי הרצוי (בדוגמא שלפנינו קטן מ-.

4.  בשדה הבא מקלידים את התנאי (בדוגמא שלפנינו ()today=).

 

הדפסשלח לחבר
טיפים נוספים בתחום
הדפסה - הדפסת הגיליון כולל קווי הרשת
הדפסה - הדפסת חוזרת של הכותרת בכל עמודי הגיליון
הדפסה - הוספת שמות עמודות ומספרי שורות בהפקה
לחצנים - תפקוד לחצני סרגל הכלים ב-Excel
נוסחה - הגנה על תאים המכילים נוסחאות
נוסחה - היכן נמצאת הנוסחה ?
נוסחה - העתקת ערך תוצאת הנוסחה בלבד
נוסחה - יצירת נוסחה באופן ידני
נוסחה - ספירת תאים המכילים מספרים
ניווט - הקפאת שורות / עמודות לצפייה בעת גלילה
Next Page