מעבד תמלילים - WORD

דיוקי לשון - לכתוב ללא שגיאות על-ידי בדיקת איות

לצערנו, מידי פעם מתקבלים על שולחננו מסמכים שנכתבו ב-word או ב-outlook express, המכילים שגיאות איות בשפה העברית.
לעיתים נובעות השגיאות מטעויות טכניות בעת ההקלדה, ולעיתים מאיות שגוי של מילים.
כדי להיות בטוחים שהמסמך אינו מכיל מילים שגויות מומלץ לבצע בדיקת איות.

לחצנים - תפקוד לחצני סרגל הכליםהרגיל ב-Word

סרגל הכלים הרגיל של Word מכיל את הלחצנים המאפשרים ביצוע מהיר וקל יותר של הפעולות השכיחות והשימושיות ביותר בתוכנה.

ניהול מסמך - זירוז התמצאות במסמכים ארוכים (סימניה)

בעת עריכת מסמך המכיל מספר רב של עמודים נוצר קושי להגיע במהירות לפרק או לנושא מסוים. בדרך כלל הדרך למצוא את השורה הרצויה כרוכה בלחיצה על מקש Pg Up אן על מקש Pg Dn פעמים רבות.
באפשרותך ליצור בקלות "תוכן ענינים" למסמך אשר יסייע לך לנווט עצמך בתוכו לצורך עריכה, עיון או עדכון של נתונים.

ניהול מסמך - מיזוג דואר

כאשר ברצונך לשלוח מכתב שיכיל את פרטיו האישיים של כל נמען עליך להשתמש ב"מיזוג דואר".

ניהול מסמך - עריכת מבנה כרטסת נמענים למיזוג דואר

התוכנה מציעה מבנה של רשומה הכוללת את פרטי הנמענים שישמשו לצורך מיזוג דואר.
באפשרותך להשתמש בה או ליצור לעצמך מבנה חדש של רשומה.

ניהול קבצים - איתור מהיר של מסמכים ב-Word

לאיתור מהיר של מסמך עליו לאחרונה, יש לפתוח את התפריט הנגלל "קובץ" ולאתר את המסמך ברשימה המופיעה בתחתית התפריט. ניתן להגדיל את מספר הקבצים שיוצגו ברשימה.

ניהול קבצים - איתור מהיר של קבצים שבשימוש תכוף - לחצן עבודה

לפתיחת קובץ נדרשות מספר פעולות (לעיתים פתיחת מספר מחיצות). התוכנה מאפשרת איתור מהיר של קבצים הנמצאים בשימוש תכוף. יש ליצור, חד-פעמית, לחצן חדש הנקרא "עבודה".

ניהול קבצים - הקטנת נפח קובץ

כאשר מבצעים במסמך Word תיקונים רבים מסתבר שנפח הקובץ גדל (גם אם מבצעים במסמך מחיקות רבות של מלל ו/או תמונות). הקובץ צובר "היסטוריה" של הפעולות שבוצעו בו.
ניתן לכך שגודל הקובץ לא יגדל.

ניהול קבצים - מעבר מהיר בין מסמכי Word פתוחים

כאשר יש מספר מסמכי Word פתוחים במחשבך, ניתן לעבור מאחד לשני במהירו.

ניהול קבצים - סגירת כל המסמכים הפתוחים בפעולה אחת

במקום להיכנס לכל מסמך פתוח ולסגור אותו בנפרד, ניתן לבצע את פעולת הסגירה בפעולה אחת.

ניהול קבצים - פתיחה מהירה של מספר מסמכים ב-Word

בכוונתך לצפות, לערוך או להדפיס מספר מסמכי Word. התוכנה מאפשרת פתיחה בו-זמנית של מספר מסמכים.

עיצוב - הבלטת מלל במסמך על-ידי הארתו

ניתן להבליט מילה או משפט במסמך על ידי הארתו בצבע צהוב, או אחר.

עיצוב - הדבקת קטע ועיצובו בסיוע התגית החכמה

העתקת קטע של מלל ממסמך אחד לאחר יוצרת בעיה של אי-תאימות בסוג הגופן, בגודל הגופן, בהדגשות ולעיתים גם בצבעים. התגית החכמה מופיעה, אוטומטית, בקצה הקטע המודבק. ניתן להתעלם ממנה, אך ניתן גם להיעזר בה לביצוע את פעולת ההדבקה בדרך יעילה.

עיצוב - הוספת סימן במסמך

אוסף הסימנים המצויים בתוכנה מאפשר לנו לעצב את המסמך ולהעשיר אותו באופן משמעותי. ספריית הסימנים הינה גדולה ומגוונת.

עיצוב - הצגת המספר של העמוד הבא

במשרדים רבים מקובל להוסיף בתחתית העמוד את מספר העמוד הבא בתוספת שלוש נקודות לציון כי המסמך ממשיך גם בעמוד הבא. כשם שמקובל למספר את עמודי המסמך אוטומטית, ניתן גם להוסיף את מספר העמוד הבא אוטומטית.

עיצוב - התחלת מספור מחדש באמצע מסמך

התוכנה מאפשרת להתחיל מספור מחדש באמצע מסמך, ביצוע דילוג או מעבר מסוג מספור אחד לאחר (למשל - עמודי התוכן יהיו I, II, III וכו' ועמודי המלל יהיו: 1, 2, 3, וכו').

עיצוב - שורה ללא תבליט ברשימת תבליטים

בעת יצירת רשימה עם תבליטים ביישום Word או ב-Power Point, באפשרותך ליצור, בעת הצורך, גם שורה ללא תבליט.

עיצוב - שינוי סגנון ב-Word

תוכנת Word מאפשרת למשתמש בתוכנה לקבוע סגנון קבוע למסמכים, או אפילו מספר סגנונות שונים. הכוונה למספר מרכיבים אשר יאפיינו את המסמך החדש בעת הכניסה לתוכנה. המרכיבים הניתנים לעיצוב הם: הגופן (סוג האות וגודלו), הטאבים, גבולות העמוד, המסגרת והמיספור).

קיצורי דרך להפעלה יעילה של Word

שפה - שינוי שפה באופן אוטומטי

לפנינו מסמך הכתוב בעברית ומכיל גם מילים באנגלית. ברצוננו לבצע את התיקונים הנדרשים. כאשר נעמיד הסמן על המילה השגויה לא תשתנה השפה אוטומטית מעברית לאנגלית, או מאנגלית לעברית, בהתאם לשפה בה כתובה המילה. אם המלל הקודם נכתב, למשל, בעברית, גם כשנעמוד על המילה האנגלית הסמן יהיה בעברית. כיצד נפעל כדי שהסמן יחליף צורתו אוטומטית?