כתובת IP

כתובת - IP -

כתובת המורכבת מארבעה מספרים בין 0 ל -255 המופרדים בינהם עם נקודה. כתובת זו משמשת למחשב או שרת.
ברשת האינטרנט שמות הדומיין מתורגמים לכתובת IP על ידי תוכנות DNS . הרבה כתובות דומיין יכולות לשבת על אותו IP והניתוב לאתר המתאים מתבצע על ידי תוכנת שרת האינטרנט.
הדפסשלח לחבר